Herroepingsformulier

Herroeping aan Petite Muslima, (2624 EE) Delft aan de Papsouwselaan 162

u hierbij mede, dat
onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Naam consumenten(en)*

Adres consument(en)

Hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.